Strategie, Organisatie en Culture Change

Strategie formulering en de implementatie van de gewenste strategische veranderingen is niet eenvoudig en gaat vaak moeizaam. Dit komt omdat de bestaande organisatiestructuur en organisatiecultuur, die een belangrijke  en noodzakelijk bijdragen leveren aan de stabiliteit en voorspelbaarheid van een organisatie, er op gericht is successen te herhalen en dus verandering tegen te gaan. Implementatie van nieuwe strategische keuzes vraagt dus ook altijd een strategische cultuur aanpassing. Wij zijn in staat die strategische organisatie en cultuuranalyses te maken, die precies aangeven welke patronen in de organisatie en in haar cultuur verantwoordelijk zijn voor welke successen maar ook voor welke blokkades/problemen. Deze state of the art analyse vertalen wij naar een hands-on procesontwerp. Daardoor kunt u heel doelgericht en relatief snel de gewenste organisatie en cultuurverandering effectueren.
De vraag is of u het nu, na het lezen van mijn tekst het interessant kunt vinden, om met mij over uw proces van strategische verandering van gedachte te wisselen. Ik hoor het dan graag!

Note:
Onze ervaring leert dat dit ook van belang is wanneer uw onderneming new business zoekt of new markets betreedt en bij post-fusie legacy issues.