Ervaring

 

Strategie en implementeren van strategische veranderingen. ´Strategy in action´
Was periodiek aanpassen van de strategie een aantal jaren geleden nog voldoende, intussen is strategische wendbaarheid essentieel. Dit wordt veroorzaakt door het veranderde gedrag van consumenten en de toenemende concurrentie omdat (door de technologie) intrede barrières verlaagd zijn. De toenemende concurrentie wordt ook veroorzaakt doordat (financiële) innovatie voordelen beperkt houdbaar zijn. Daarnaast is een belangrijke oorzaak dat de “time 2 market” door de technologie voor “me to bedrijven” steeds korter wordt. In de financiele wereld gelden bovendien steeds strengere kapitaalseisen, dit voor zowel de spelers in de financiële wereld als haar klanten. Dit vraagt continue strategische flexibiliteit. Dit vraagt om dus wat ik noem “Strategy in Action”.
Op basis van onze ervaring zien we, dat ondanks dat iedereen de noodzaak voelt strategische veranderprocessen door te voeren, deze door culturele problemen vaak zeer moeizaam kunnen verlopen of zelfs mislukken.

Wij kiezen bij onze aanpak nadrukkelijk voor de rol van moderator/procesleider.  Voorafgaand aan elke opdracht doen wij een zeer gedegen vooronderzoek. Dit vooeronderzoek moet antwoord geven op de vraag: “wat maakt het dat het proces zo moeizaam verloopt”. Aan de hand van deze bevindingen stellen wij een taylor-made proces- en werkmethode voor, die een succesvolle implementatie borgt. Bij de presentatie van het plan van aanpak geven wij ook aan, dat het kan voorkomen dat aan het eind van het traject functies in de toekomst woden afgebouwd en nieuwe functies noodzakelijk zijn. Het is daarom noodzakelijk voorafgaand aan het proces ook duidelijkheid te verschaffen hoe een eventuele exit wordt vormgegeven, begeleid en gecommuniceerd.

Business Development
In de afgelopen jaren hebben we met intensieve programma’s (verzelfstandigde /geprivatiseerde) bedrijven geholpen zich in de gewijzigde, dan wel in een nieuwe commerciële wereld een positie te verwerven met nieuwe producten en diensten in bestaande en nieuwe markten. Trainingsprogrammas, die wij soms jaren geleden hebben geïntroduceerd zijn nu, na jaren, nog actueel en actief bij enkele van onze opdrachtgevers.

Van centraal naar decentraal organiseren
Het blijkt vaak niet voldoende om alleen met verantwoordelijkheden, bevoegdheden te verschuiven en functieprofielen te herschrijven. Zo ook niet in deze case. Het belangrijk dat de knowhow opgebouwd in de centrale stafdiensten werd behouden. Na een cultuurdiagnose ben ik het veranderproces gestart met de “Leergang adviesvaardigheden en projectmanagement voor Staffunctionarissen”. Aan deze leergang namen staffunctionarissen van zowel de fabrieken als het hoofdkantoor deel.  De achterliggende gedachte was, dat wanneer je mensen vraagt op een andere manier te werken, zij ook de mogelijkheid moet hebben in die andere manier van werken succesvol te kunnen zijn. Centraal thema in de leergang was: hoe creëer je een hoge toegevoegde waarde propositie en hoe positioneer ik mij blijvend als adviseur vanuit mijn kennis en kunde. De ontwikkelde vaardigheden en intensieve coaching in de praktijk, bleken de voorwaarde voor een succesvolle herverdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen hoofdkantoor en Fabrieken met behoud van het professionele respect.

Lean organiseren.
In de maak-industrie maar ook in organisaties die grote financiële/administratieve processen uitvoeren, zijn er regelmatig problemen met de “time 2 market” van nieuwe toepassingen/diensten/producten, maar ook met projectmanagement, klanttevredenheid en (meestal gaat dit samen) problemen met de winstgevendheid door kostprijs problemen.
Lean produceren heeft 4 belangrijke elementen:

  1. Producten en diensten zo produceren en afleveren, dat de klant dit als toegevoegde waarde /betekenisvol waardeert.
  2. In een keer goed.
  3. Innovatie: hoe kan het beter, sneller, flexibeler en goedkoper
  4. Mensen die lean werken moeten dit ervaren kunnen als betekenisvol/zinvol

Om dit te realiseren worden processen gestructureerd maar ook trainingen gegeven in: motiverend communiceren, projecten leiden en worden de trainingen gevolgd door intensieve coaching on the job. De coaching on the job richt zich nadrukkelijk op het afstemmen / synchroniseren van activiteiten, samenwerken en op de kwaliteit bij de overdracht op de interface tussen de verschillende stappen. Leidend is het sturen op resultaat en feedback. Maar ook waarnodig aanspreken/corrigeren.
Vaak zijn er cultuurverschillen die overbrugd moeten worden tussen de verschillende producenten, elk met de eigen processen. Deze zogenaamde culturele interface problemen kunnen heel groot zijn, vooral bij uitbesteding van procesonderdelen naar (buitenlandse) toeleveranciers. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het samenwerken met Indiase outsourcing of het ontwikkelen van software.

Projectmanagement
Wij zijn gespecialiseerd om complexe projecten met een groot risico, dus ook projecten die eerder mislukt zijn of dreigen te mislukken, tot een goed einde te brengen. Uit onze ervaring blijkt, dat projecten in de problemen komen door visieverschillen, belangentegenstellingen, eenzijdige nadruk op instrumenteel/bureaucratie, resultaten die afwijken van de oorspronkelijke uitgangspunten, de voortgang, doelmatigheid issues, competentieproblemen, competitie issues en ook het project-ziek zijn. Projecten overbruggen de gap tussen hoe het nu gaat en hoe het straks moet werken en hoe ieder zich straks tot de ander verhoudt en ieders gedrag straks.
Grondig vooronderzoek blijkt keer op keer de sleutel  tot het resultaat. In dit vooronderzoek wordt gekeken naar de relatie tussen “de Business – het gewenste resultaten – de processen – de mensen -de relevante informatie – de toe te passen technologie – de gewenste uitkomsten”. Aan de hand hiervan bepalen we welke projectvorm, welke specifieke programma’s, welke processen en welke werkwijze maken dat het hoog risicoprojecten succesvol verlopen.

Coaching en training.
In de afgelopen 20 jaar hebben wij een groot aantal trainingsprogramma’s ontwikkelt die zowel in-company als op basis van open inschrijvingen worden georganiseerd. Een actueel aanbod vindt u op de website.