Cultuur verandering

Organisatie en Cultuuranalyse.

Introductie:

Chevron KentuckyAan de hand van de metafoor van een schip wil ik met u mijn visie op de organisatie cultuur en de veranderbaarheid delen. In een schip zijn er drie kenmerken bepalend. Het ontwerp inclusief de voortstuwingsinstallatie, het gewicht van het schip en het roer. Vergelijk ik schip met met een onderneming, dan vind ik dezelfde drie kenmerken terug:

  1. Het ontwerp, met zijn organisatie structuur, maar ook het imago, de uitstraling en het type medewerker of het type professional dat er werkt.
  2. Het gewicht van het schip, dit kan worden vergeleken met het momentum/inertie , “the way we do it here”, “The way we communicatie here”, de persistentie van de continuïteit.
  3. Het roer, dit staat voor de hiërarchie, de richting bepaling, de koersverandering. Maar omdat elke roeruitslag de snelheid vermindert is het gezegde: “een goede roerganger is een luie roerganger”.Bij zeer grote schepen tot wel 500.000 ton en meer, die op volle snelheid varen, duurt het na de roeruitslag wel 20 minuten voor het schip echt vol draait. Deze vertraging wordt veroorzaakt door de snelheid, het ontwerp en het gewicht van het schip. Dezelfde eigenschappen zie je terug in ondernemingen. Wanneer noodzakelijk is, bepaalt de hiërarchie en de structuur wie wat wanneer doet en ook wie met wie wanneer en waarover communiceert. Het aantal, het type medewerkers of type professionals dat er werkt, is bepalend hoe snel of hoe langzaam de onderneming reageert op hiërarchische sturing, hoe snel het vervalt in inertie, hoe lang het persisteert in het oude gedrag en hoe gevoelig het is voor `overshoots`. Dit manifesteert zich in het steeds opnieuw behalen van hetzelfde type successen, in het optreden van steeds weer dezelfde type problemen. Maar ook in de toestroom, het aannemen en uitstoten van steeds dezelfde type medewerkers en professionals.Het methodisch in kaart brengen kunnen brengen van deze patronen, die ten grondslag liggen aan herhaald succes of steeds terugkerende problemen is noodzakelijk. Inzicht in deze patronen geeft de mogelijkheid de patronen die bijdragen tot het succes te versterken en patronen die bijdrage tot het optreden van problemen gericht aan te pakken. Dit maakt heel effectief doelgerichte cultuurveranderingen mogelijk.
    Hoe deze analyse werkt, zet ik uiteen in de stappen die hierna zijn uitgewerkt.

uitwerking Organisatie en Cultuuranalyse
Stap 1: Strategie
De analyse begint met het bekijken van de in de officiële stukken geformuleerde formele relatie tussen Omgeving- Missie- Strategie-Outcome.

Stap 2: Structuur
De formele relatie tussen Taken, functieomschrijvingen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden geanalyseerd

Stap 3: Politiek – Autonomie
Analyse van de formele relatie tussen taken, functiebeschrijvingen.

Stap 4: Politiek – Autoriteit
Analyse van de relatie tussen verantwoordelijkheid en bevoegdheden.

Stap 5: Communicatie
De analyse van de relatie tussen de formele Missie-Strategie-Outcome-Formele issues

Stap 6: Interactie
Analyse van de interactie tussen de formele hiërarchie en de verschillende groepen

Stap 7: Satisfactie – actueel
Analyse van de verwachtingen

Stap 8: Satisfactie – toekomst
Analyse van de gewenste verwachtingen.

Stap 9: Outcome
Analyse van gewenste Outcome afgezet tegen de actuele Outcome.

Contact: De vraag is of u, wanneer u nog vragen heeft dan wel met ons in gesprek wil, met ons contact wilt opnemen. Graag en met veel plezier zelfs maken wij dan een afspraak met u de agenda.

Training/coaching  “Organisatie cultuuranalyse”
Een opleiding/training in organisatie cultuuranalyse voor Senior Consultants, Verandermanagers en Interim-Managers wordt georganiseerd in een gecontroleerde setting. Dit is een mix van enerzijds de technische training in motiverend interviewen enerzijds en coaching in a real life interviewen en patroon analyse anderzijds.