Over mij

Chevron Nagasaki 2

Als Stuurman, heb ik grote schepen van de Grote Oceaan, door Straat Singapore, langs Kaap de Goede Hoop en over de Atlantische Oceaan gestuurd en veel van de wereld gezien

Bij Nestlé kreeg ik voor het eerst te maken met het vraagstuk, hoe faciliteer ik grote veranderingen, waarmee mensen worden geconfronteerd door de introductie van nieuwe
informatie Systemen Procesautomatisering en nu AI.
Deze verandering grijpt in op alle niveaus in de organisatie. Want door de beschikbaarheid van informatie en AI, is de operationele besluitvorming en hiermee de invloed op  output, kostprijs/marge,  kwaliteit en klantbeleving steeds decentraler en ook op steeds lagere niveau´s in de onderneming terecht gekomen.

Managen van deze existentiele veranderingen maakt het noodzakelijk vragen  te stellen als: In welke business zitten we? Is de business nog hetzelfde of is hij fundamenteel veranderd? Op welke wijze moeten we de verschillende stakeholders, aandeelhouders, klanten, werknemers, leveranciers belonen?
Maar ook vragen als: Welke normen en waarden gelden er? Welke normen en waarden die we meenemen uit het verleden, houden ons tegen om succesvol te zijn?
Welke aanvullende normen en waarden zijn er nodig?

No1 analyse model organizational dynamicsIn mijn Studie, heb een Synthese gemaakt van mijn levensevaring en deze samengevoegd met mijn Knowhow, tot een werkbare en overdraagbare methodiek. Ik ben hiermee de eerste die een volledig transparante Cultuurdiagnose, maakt, die precies aangeeft welke processtappen, precies, gezet moeten worden om de gewenste cultuurverandering te realiseren. 

Ik heb deze methodiek verder uit ontwikkelt en getest, in de maakindustrie, de luchtvaart, grote financiële en administratieve instellingen, aan de hand van de vraag “En..nu?

Echter,de belangrijkste les die ik heb getrokken, is; het belang van een gevoel van balans in zingeving voor elke individuele mens, niet alleen als een lid van een team, bedrijf / instelling maar ook als mens.